อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์

ธนาคาร MOR MLR MRR สูงสุด* ผิดนัด* บัตรเครดิต

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
กรุงเทพ 6.35 5.85 6.25 18.00 21.25 16.00
กรุงไทย 6.32 5.75 6.37 16.37 28.00 –
กสิกรไทย 6.34 5.97 6.10 20.97 23.97 16.00
ไทยพาณิชย์ 6.345 5.75 6.12 28.00 29.75 16.00
กรุงศรีอยุธยา 6.325 6.08 6.25 25.00 25.00 –
ทหารไทยธนชาต 6.65 6.625 6.68 25.00 25.00 16.00
ยูโอบี 7.35 7.25 7.75 14.70 17.70 16.00
ซีไอเอ็มบี ไทย 7.50 7.00 7.95 17.30 23.00 16.00
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 7.154 6.843 – 15.00 15.00 –
ทิสโก้ 6.95 6.95 7.10 28.00 28.00 –
เมกะ สากลพาณิชย์ 6.50 6.00 6.25 12.00 15.00 –
เกียรตินาคินภัทร 6.95 7.025 7.05 28.00 28.00 –
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 7.60 7.025 7.75 15.40 18.40 –
ไอซีบีซี (ไทย) 7.325 6.80 7.30 21.00 21.00 16.00
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 8.28 8.60 9.25 35.00 35.00 –
แห่งประเทศจีน(ไทย) 7.75 6.50 7.00 12.75 15.00 16.00
ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 6.875 6.00 – 15.00 15.00 –
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 6.9744 6.5893 7.0113 20.4406 22.5924 16.00

หมายเหตุ เป็นข้อมูลล่าสุดที่ ธปท.ได้รับจากธนาคารพาณิชย์ ณ เวลาประมาณ 12.00 น.

* ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2548 ไม่รวมอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

“-” หมายถึง ไม่มีบริการสำหรับธุรกรรมนี้

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัพเดทข่าว เพิ่มเติม : คลัง-ดีเอสไอ จัดหนักแก๊งแชร์ลูกโซ่!