สุวัจน์ ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ม.ราชภัฏโคราช สืบทอดพุทธศาสนา

ข่าวการศึกษา

สุวัจน์ ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ม.ราชภัฏโคราช สืบทอดพุทธศาสนา

สุวัจน์ ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ม.ราชภัฏโคราช สืบทอดพุทธศาสนาเวลา 9.00 น. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2565 โดยมี ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณาจารย์, ข้าราชการ, ผู้บริหาร, องค์กรเอกชน และพุทธศาสนิกชนชาวโคราชมาร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร พระอารามหลวง จ.นครราชสีมา

ข่าวการศึกษา

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 เพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดสุทธจินดา วรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวไทย และเป็นการสนับสนุนการจัดการศึกษาแด่ภิกษุ สามเณร และนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนวัดสุทธจินดา โดยในปีนี้มียอดจตุปัจจัยร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 1,628,897.25 บาท

อ่านข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมได้ที่นี่ ⇒⇒⇒  ฟันธง 8 ปี ‘บิ๊กตู่’ ปฏิรูปการศึกษาเหลว ‘นักการเมือง’ หงอ ขรก.-ไม่ยึดประโยชน์ น.ร.