สธ.เผยยอดโควิดประจำสัปดาห์ ป่วยใหม่ +997 ตายเพิ่ม 58 ศพ

สังคม

สธ.เผยยอดโควิดประจำสัปดาห์ ป่วยใหม่ +997 ตายเพิ่ม 58 ศพ

สธ.รายงานโควิดประจำสัปดาห์ พบป่วยใหม่ 997 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อน ปอดอักเสบ 382 คน ใส่ท่อช่วยหายใจ 247 คน ขณะเสียชีวิตอีก 58 ราย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ผู้ป่วย โควิด 19 ภายในประเทศ หลังปรับจากโรคติดต่ออันตราย เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมาโดยรายงานสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์ พบว่า ระหว่างวันที่ 1-7 ม.ค.ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยรายใหม่ รักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 997 คน (เฉลี่ยวันละ 142 คน) ลดลงจากสัปดาห์ก่อนมีอาการปอดอักเสบ 382 คน และมีอาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 247 คน

สังคม

รวมผู้ป่วยสะสม ตั้งแต่ 1 ม.ค.65 จำนวน 2,501,481 ราย และสะสมตั้งแต่เริ่มระบาด 4,724,916 ราย ขณะเดียวกัน มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 58 ราย (เฉลี่ยวันละ 8 ราย) ลดลงจากสัปดาห์ก่อน รวมผู้เสียชีวิต ตั้งแต่โควิด 19 เริ่มระบาด 34,632 ราย

นอกจากนี้ ยังมีรายงานจำนวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เพิ่มขึ้น 5,721 โดส รวมทั้งสิ้น 144,356,664 โดส แบ่งเป็นอย่างน้อย 1 เข็ม 57,172,846 โดส ,อย่างน้อย 2 เข็ม 53,649,111 โดสและ อย่างน้อย 3 เข็ม 33,534,707 โดส