วิศวะฯ มหิดล เปิดศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ หนุนไทยเป็นเมดิคัลฮับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะวิศวะฯ มหิดล ร่วมกับ เมดโทรนิค หนุนไทยเป็นเมดิคัลฮับ เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการแพทย์แห่งประเทศไทย

ออกแบบพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือการแพทย์ เล็งเป็นศูนย์อบรมบุคลากรวิศวกรรมชีวการแพทย์ของไทยและอาเซียน

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดเผยว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับบริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ เปิดตัวศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการแพทย์แห่งประเทศไทย (Thailand Medical Innovation Center) ซึ่งตั้งอยู่ ณ อินโนจีเนียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมออกแบบและวิจัยพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ และฝึกอบรมบุคคลากรทางการแพทย์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ของไทยและภูมิภาคอาเซียน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยศูนย์แห่งนี้จะมีขอบข่ายหลายรูปแบบกิจกรรม เช่น เป็น R&D Prototype Development ร่วมกันส่งเสริม วิจัยพัฒนาและต่อยอดต้นแบบเป็นนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ เทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์ เพื่อการผลิตและจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรมต่อไป

รวมถึงเป็น Training & Education ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเครื่องมือแพทย์ระดับสูง ให้แก่ นักศึกษาและอาจารย์เพื่อพัฒนาทักษะในเครื่องมือแพทย์ เป็นศูนย์กลางฝึกอบรม-เวิร์คชอปแก่โรงพยาบาล แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เสริมประสบการณ์ระหว่างผู้ป่วย – นักศึกษา – บุคลากรการแพทย์ในนวัตกรรมใหม่

รวมถึง Clinical Research เป็นศูนย์ดำเนินการศึกษาทดสอบทางคลินิกตามมาตรฐานสากลร่วมกับองค์กรพันธมิตรทางสุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรสำหรับนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ ในประเทศและภูมิภาค

“จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ประเทศไทย เราได้เรียนรู้ถึงความมั่นคงทางสุขภาพที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต สังคมและเศรษฐกิจทั่วโลก ทำให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ

“ทั้งนี้ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการแพทย์แห่งประเทศไทย จะนำร่องด้วยเครื่องช่วยหายใจ ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ทุกโรงพยาบาลต้องมีอย่างเพียงพอจะสามารถช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยและช่วยลดความสูญเสียลงได้

ข่าวแนะนำ : สุวัจน์ ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ม.ราชภัฏโคราช สืบทอดพุทธศาสนา