น้ำหนักและรูปร่างที่เหมาะสมของสุนัข

สัตว์เลี้ยง น้ำหนักและรูปร่าง

ข้อแนะนำในการดูแลรูปร่างสุนัขและน้ำหนักที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงวัย รวมถึงการรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ตลอดช่วงชีวิตของสุนัข เพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ

เมื่อเป็นเรื่องสุขภาพแล้ว ขนาดรูปร่างสุนัขมีความสำคัญมาก
สัตว์เลี้ยง ความแตกต่างของสุนัขแต่ละสายพันธุ์ ทำให้เป็นเรื่องยากว่ารูปร่างแบบไหนถึงจะเหมาะกับสุนัขของคุณ เพราะฉะนั้น การตรวจประเมินตรวจรูปร่างในบทความนี้จะทำให้คุณเข้าใจได้ง่ายขึ้น

สัตว์เลี้ยง น้ำหนักและรูปร่าง

การตรวจประเมินรูปร่างสุนัขคืออะไร?
การตรวจประเมินรูปร่างสุนัขจะช่วยให้เข้าใจสัดส่วนไขมันในตัวสุนัขง่าย ๆ ทำได้เองที่บ้าน โดยสามารถสังเกตจากรูปร่างของสุนัขได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องชั่งและการตรวจประเมินยังใช้ได้กับสุนัขแทบทุกประเภท ดังนั้นก่อนไปหาสัตวแพทย์ คุณสามารถตรวจประเมินได้เองว่าสุนัขของคุณรูปร่างถูกต้องตามเกณฑ์หรือไม่

ทำไมการตรวจประเมินรูปร่างสุนัขจึงสำคัญ?
การเป็นเจ้าของสุนัขมาคู่กับการใส่ใจดูแลสุขภาพของสุนัข รวมถึงรักษารูปร่างน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ีตลอดช่วงชีวิตของสุนัข การรักษารูปร่างน้ำหนัก ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ้ ซึ่งมีทั้งโรคข้ออักเสบ โรคหัวใจ และเบาหวาน รวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง และจะทำให้ตัวสุนัขเองรู้สึกอึดอัด ไม่สบายตัวอีกด้วย มนุษย์เราก็มีกระบวนการย่อยอาหารในรูปแบบที่แตกต่างกัน หลัก ๆ จะขึ้นอยู่กับอายุและการใช้ชีวิต เช่นเดียวกับสุนักหากสุนัขได้รับแคลอรี่มากเกินจำเป็น ร่างกายก็จะจัดเก็บแคลอรี่ส่วนเกินในรูปของไขมัน ซึ่งทำให้สุนัขมีน้ำหนักเกิน รูปร่างอ้วน

“ศึกษาวิธีตรวจประเมินรูปร่างให้สัตว์เลี้ยงของคุณ โดยทำไปพร้อม ๆ กับการอาหารที่เหมาะสมและให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้สัตว์เลี้ยงของคุณมีสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี” สัตว์แพทย์ของ Purina ได้ให้ความเห็นไว้

ปัญหาสุขภาพของลูกสุนัขที่เกิดจากน้ำหนักเกินมีดังนี้

  • ข้อต่ออักเสบ เสียหาย และสร้างความเจ็บปวดให้สุนัข
  • เบาหวานประเภทที่ 2
  • โรคหัวใจ
  • ความอดทนและพลังงานในการออกกำลังกายลดน้อยลง
  • ความเสี่ยงจากการรับยาสลบและผ่าตัดเพิ่มสูงขึ้น
  • ตับทำงานไม่เต็มที่เนื่องจากไขมันพอก